Kerk bezoek

Op de Vlonder werken we met de methode Alles-in-1, dit is een methode die thematisch werkt. Momenteel werken we met het thema: Jij en ik. Dat gaat over het volgende:
In Nederland wonen we met veel verschillende culturen samen. Ook op school komen de kinderen met verschillende culturen in aanraking. Maar wat weten we nu eigenlijk van elkaar? Wat zijn gewoontes bij iedereen thuis? Denk aan omgang met elkaar, maar ook rituelen die er thuis zijn. Hoe is de gezinssamenstelling? Eet iedereen thuis dezelfde dingen? Gelooft iedereen hetzelfde? Spreken we dezelfde taal? Zien we er hetzelfde uit?
De verschillen tussen mensen en rituelen en gewoontes die met eten te maken hebben worden besproken. We nemen een kijkje bij het Christendom, het Boeddhisme, de Islam, Hindoeïsme en het Jodendom. Dansen en muziekinstrumenten uit allerlei culturen komen eveneens aan bod.
Het wonen en spelen wordt ook behandeld. We praten over vluchtelingen die naar Nederland komen. Hoe wonen en leven mensen deze mensen? En uiteraard worden de feesten die bij de verschillende geloven horen ook behandeld.
Als eerste Kerstmis: het kerstverhaal wordt voorgelezen/verteld, maar ook de andere manieren waarop mensen kerst vieren komen aan de orde, waarbij een ieder in zijn/haar waarde wordt gelaten. Naar aanleiding van het kerstverhaal zijn we naar de Katholieke kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming geweest, daar kregen we een rondleiding en hebben we de kerststal bekeken. Maar er zijn nog meer feesten die de aandacht krijgen: Divali, Carnaval, Suikerfeest, Chanoeka en Holifeest.

Deel met