Grote Peuterdag

Grote Peuter Dag op de openbare basisscholen in Hattem

 

“Is uw kind al bijna toe aan de echte school? Een grote peuter die wil rennen en klimmen, samen met andere kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas zingen en mooie tekeningen maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen? Voor je er erg in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap! Wat gaat hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school?”

Kom kijken op de basisscholen in Hattem!

De schoolkeuze is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. Om deze stap wat makkelijker te maken, organiseren de openbare basisscholen in Hattem op vrijdagochtend 5 april, tussen 9.00 uur en 11.30 uur, de Grote Peuter Dag. Tijdens de Grote Peuter Dag laten OBS De Vlonder en OBS Het Palet graag zien dat goed onderwijs meer is dan cijfers. Peuters kunnen deze ochtend beleven hoe fijn het straks is om naar de basisschool te gaan. Zij kunnen de onderbouw van beide basisscholen ervaren door in de klassen te kijken en mee te spelen. Ouders kunnen in gesprek met leerkrachten en de directeur. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om door middel van een rondleiding de rest van de school te bekijken. Zo maken peuters en hun ouders kennis met de scholen, de leerkrachten en het onderwijs op OBS De Vlonder en OBS Het Palet.

 

Het onderwijs op De Vlonder en Het Palet

‘Kinderen van nu’ groeien op in een snel veranderende maatschappij. Zij willen ontdekken, hebben een open geest, zijn nieuwsgierig en maken volop gebruik van de Nieuwe Media. Daar spelen zowel De Vlonder als Het Palet op in! Zo wordt op de ene school gewerkt met robotjes zoals de Bee-Bot en Dash&Dot terwijl de andere school werkt met Chromebook. Hierbij wordt naast analytisch en probleemoplossend handelen en denken ook een beroep gedaan op de creativiteit en het effectief samenwerken.

Hoewel beiden scholen vanuit methodes werken, heeft de ene school gekozen voor thematisch onderwijs (waarbij gebruikt wordt gemaakt van de methode Alles-in-1) en heeft de andere school gekozen om te werken met aparte methodes voor de vakgebieden. Op beide scholen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling de basis van de lessen.

 

Openbaar Onderwijs Hattem vindt diversiteit binnen de scholen van groot belang. Er is aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, de culturele achtergrond en de leerlingen maken binnen het openbaar onderwijs kennis met de achtergronden van de verschillende wereldgodsdiensten. Ouders die benieuwd zijn naar welke school het beste bij hun kind past zijn van harte welkom op De Vlonder en Het Palet!

OBS De Vlonder – www.obsdevlonder.nl  De Meenthe 26, 8051 KV Hattem, 038 4448 383, directeur Conny Wencker

OBS Het Palet – www.hetpalethattem.nl  Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, 038 4441 924, directeur Conny Wencker

 

Meer informatie over de Grote Peuter Dag:  Site: www.grotepeuterdag.nl Facebook: www.facebook.com/GrotePeuterDag Twitter: www.twitter.com/GrotePeuterDag

Deel met