Bibliotheek in de school

De Bibliotheek Hattem staat samen met De Vlonder voor het leesplezier van uw kind!

Leesplezier en mediawijsheid?

Als uw kind met plezier leest dan gaat uw kind meer lezen en pakt sneller een boek. Door het lezen van verhalen over andere culturen wordt de wereld van uw kind groter en kan hij/zij zich beter inleven in een ander. Het betekent ook dat uw kind informatieve teksten beter begrijpt en daardoor makkelijker kan leren. Met andere woorden de taalvaardigheid van uw kind zal toenemen. Dit is o.a. een voorwaarde voor een goed gebruik van de computer. Dus is het een kleine stap voor uw kind om beter te leren omgaan met internet, sociale media en games.

Wat doet de bibliotheek?

Geraldine Galjee is namens de bibliotheek leesconsulent op uw school. Zij zorgt in overleg met het schoolteam voor een ruime en gevarieerde collectie boeken op school. Zij verzorgt activiteiten in de groepen om het lezen te stimuleren en heeft aandacht voor mediawijsheid. Alle leerlingen kunnen gratis lid worden lid van de bibliotheek, zodat u samen met uw kind naar de bibliotheek kunt gaan.

De 10 voordelen van voorlezen

1. Voorlezen is goed voor de woordenschat!

2. Voorlezen motiveert kinderen om zelf te gaan lezen

3. Voorlezen helpt met het rustig naar bed gaan!

4. Voorlezen prikkelt de verbeeldingskracht!

5. Voorlezen oefent het concentratievermogen!

6. Voorlezen draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip!

7. Voorlezen stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden!

8. Voorlezen vergroot de algemene kennis!

9. Voorlezen versterkt de ouder-kindrelatie

10. Voorlezen is gezellig!