Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen van en voor ouders van 3 jarigen.

Vragen over aanmelding/bezichtiging van De Vlonder.

U kunt uw kind op iedere leeftijd aanmelden. Bij voorkeur vanaf 3 jaar, zodat we rekening kunnen houden met de komst van uw kind. U kunt hier klikken om een afspraak te maken. Maar u kunt ook telefonisch een afspraak maken of een mail sturen aan info@obsdevlonder.nl. Wij nemen dan contact met u op! 

U kunt samen met uw kind komen. U heeft eerst een gesprek met een van onze collega’s of de directeur. Daarna krijgt u een rondleiding door de school en vertellen kinderen uit de bovenbouw hoe er gewerkt wordt met de methode Alles-in-1 in onze school. Deze afspraak duurt ongeveer 1 uur.   

Er zijn geen verplichte kosten, de vrijwillige bijdrage is  20 euro.

 

Op De Vlonder hebben we een continue rooster.

De schooltijden zijn:  

Maandag t/m vrijdag* (met uitzondering van woensdag):

8.30-14.30

* de kleuters zijn vrijdag om 12.00 vrij

Woensdag:

8.30-12.00

 

Doomijn verzorgt de Buitenschoolse opvang (voor- en naschools opvang), ze zijn gevestigd in de school. Meer informatie over Doomijn? Klik hier

Er worden regelmatig naschoolse activiteiten gegeven door de buurtsportcoach. Dit is voor leerlingen vanaf groep 3.

Ook worden er diverse muzieklessen aangeboden  zoals: gitaarles en fluitles . 

 

Op de Grote Peuterdag (deze is elk jaar in maart of april) kunt u zonder afspraak de school binnenlopen.

Ook kunt u met de directeur een afspraak maken om te komen kijken.

Wanneer u uw kind al heeft ingeschreven, neemt de leerkracht contact met u op om 5 wenmomenten af te spreken.

Na de aanmelding

Uw kind neemt een pauze hap mee. Graag voorzien van naam.  Onze voorkeur gaat uit naar een gezond tussendoortje. Een beker drinken en een stuk fruit of een boterham.

Ook hebben de kleuters een paar gymschoenen nodig (bij voorkeur met klittenband), ook graag voorzien van naam, die gedurende het jaar op school kunnen blijven.

We gaan er vanuit dat uw kind overdag zindelijk is en zelfstandig het toilet bezoekt en dat uw kind zichzelf aan en uit kleedt. Natuurlijk helpen wij wanneer dit nog niet helemaal zelfstandig lukt.

Uw kind hoeft nog niet zelf veters te kunnen strikken, ook hoeft uw kind niet de hele dag stil te zijn/zitten.

Wanneer uw 4-jarig kind eens een middagje nodig heeft om bij te slapen is dit geen probleem. Dit is mogelijk omdat een 4-jarig nog niet leerplichtig is. 

In de kring besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Daarnaast werken we iedere week met de kinderen aan een doel (bijv. rijmen of op logische volgorde leggen). Dit oefenen we in de kring. Ook lezen we voor (begrijpend luisteren en woordenschat) en doen we taal en rekenspelletjes. 

Drie keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken (november, febr/maart en juni). Hier wordt u voor uitgenodigd.

Tussendoor kunt u na (of eventueel voor) schooltijd de leerkracht spreken of een afspraak maken met de leerkracht. Blijf niet met vragen of zorgen over uw kind rondlopen.

In de meeste gevallen bij de leerkracht. Indien u groepsoverstijgende vragen  heeft, kunt u ook uw vraag neer leggen bij de directeur of Ib-er. 

Er zijn 5 wenmomenten voordat uw kind 4 jaar wordt, dit zijn 5 momenten waarop uw peuter al een dagdeel mee kan doen met de kleutergroep.

 

Uw kind op tijd brengen, het is voor een kind erg vervelend om te laat in de klas te komen. Wij willen graag op tijd beginnen met de lessen.

Wanneer er bijzonderheden zijn die belangrijk zijn in de ontwikkeling van uw kind willen wij graag dat u contact opneemt met de leerkracht.

U wordt verwacht op de contactmiddagen/avonden.

Het is mogelijk om u op te geven voor de Medezeggenschapsraad.

De ouderraad kan uw hulp misschien gebruiken bij het mede organiseren en uitvoeren van school-brede feesten en activiteiten, zoals o.a het kerstfeest.

Ook is er een werkgroep ouderbetrokkenheid. Hierin vragen wij ouders mee te denken en praten over de school.

We kunnen uw hulp bij activiteiten goed gebruiken.  Vervoer bij activiteiten buiten de school, begeleiden van groepjes leerlingen  bij activiteiten.

U kunt contact opnemen met de leerkracht, dit kan telefonisch of via de mail. U kunt natuurlijk ook de leerkracht persoonlijk spreken. Wanneer het nodig is, kunt u nog een aanvullende afspraak maken.

In de kennismakingsgids (klik hier) kunt u zien hoe een dag er bij de kleuters er ongeveer uit ziet.

Per schooljaar worden er verschillende momenten gepland waarbij u als ouder een kijkje in de groep kan komen nemen. Deze momenten worden aan het begin van het schooljaar op de schoolkalender/schoolgids aangegeven.