Voor leerlingen

Alles-in-1

Door Alles-in-1 en Alles-Apart te gebruiken leren de kinderen alles wat ze moeten leren in groep 4 t/m 8, behalve voor de vakgebieden rekenen en bewegingsonderwijs. Deze vorm van totaal-onderwijs biedt de lesstof projectmatig aan. De grote meerwaarde van totaal-onderwijs is de samenhang die tussen alle onderdelen en vakgebieden is gelegd. Niets staat meer ‘los’, alles valt op z’n plek. De leerstof wordt binnen een natuurlijke context aangeboden en het één volgt het ander logisch op. Dit vergroot de motivatie, het leerrendement en geeft diepgang. Hier vindt u ook handige link naar de leerlingsite.

Bekijk de website

StudyGo

Groep 4 kan oefenen op:
https://studygo.com/nl/learn/vlondergroep4

Groep 5 t/m 8 kan oefenen op:

https://studygo.com/nl/learn/vlonder5tm8