Voor ouders

Groepsinformatie

 

Openbaar Primair Onderwijs Zwolle en Regio

De openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is het bevoegd gezag van 28 basisscholen in de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen, waaronder één speciale basisschool (SBO).OBS De Vlonder behoort ook tot het Openbaar Primair Onderwijs Zwolle en Regio.

Bekijk de website

Jeugdsportfonds

Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen. Daarom ondersteunt het Jeugdsportfonds ouders als het gaat om het lidmaatschap van hun zoon/ dochter bij een sportvereniging en/ of de aanschaf van sportkleding. Jeugdsportfondsen keren geen gelden uit aan gezinnen zelf, maar dragen zorg voor de rechtstreekse betaling van contributie en de kosten van sportkleding.
Jeugdsportfonds Zwolle (JSF Zwolle) is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd 6 tot en met 15 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Alleen personen die op professionele wijze (hulpverlener, sportdocenten, docenten, jongerenwerkers) betrokken zijn bij het zorg- en opvoedingssysteem van een jeugdige kunnen een aanvraag indienen bij JSF Zwolle. Ouder(s) en kinderen/jongeren hebben niet de mogelijkheid om zelfstandig een aanvraag in te dienen bij JSF Zwolle. Datzelfde geldt voor sportorganisaties. Zij kunnen zich echter wel tot de intermediairs richten.

Bekijk de website

De Belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs is er voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.

Bekijk de website

Gewoon Hattem

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij Gewoon Hattem, een initiatief van De Gemeente Hattem. Via deze website kunt u goed geholpen worden met het beantwoorden van vragen omtrent allerlei zaken. Denkt u aan vragen over uw kind, maar ook kunt u hier terecht met vragen omtrent gezondheid, werk en inkomen, wonen en nog meer. Via deze site kunt u ook makkelijk doorklikken naar het CJG

Bekijk de website

Schoolspot

Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders met veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90%. Lees hier voor meer info over schoolspot of meld je meteen gratis aan op de website van Schoolspot.nl.

Bekijk de website