OOZ

De Vlonder is onderdeel van een grotere scholengroep: Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Deze stichting bestaat uitĀ ruim veertig scholen. Leerlingen volgen er primair, voortgezet of speciaal onderwijs.

De Vlonder heeft binnen OOZ veel autonomie: we kunnen inspelen op de behoeften van onze eigen kinderen en ouders, terwijl we de voordelen hebben van een grote organisatie achter ons.

Daarnaast sluiten we aan bij de speerpunten van OOZ, zoalsĀ internationalisering, innovatie, het stimuleren van talent en het borgen van hoge kwaliteit en ouderbetrokkenheid.