Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad bespreken ouders en personeel belangrijke zaken die betrekking hebben op de school. Deze raad kan stemmen over verschillende voorstellen van het schoolbestuur, zoals de inhoud van het schoolplan, het zorgplan en alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, de taakverdeling op school, de vakantieregeling en het toelatingsbeleid.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van de school. Zij zijn altijd beschikbaar om het één en ander toe te lichten.