Overblijven & BSO

Als ouder heb je een druk leven. Je gaat al vroeg op pad en bent soms laat weer thuis. Het is dan een fijn idee als er goed voor je kind wordt gezorgd, ook als er geen lessen zijn. De Vlonder faciliteert daarom zowel voor- als naschoolse opvang en een overblijfservice.

Voorschoolse opvang

Al vóór de school begint is er de mogelijkheid je kind te brengen voor de voorschoolse opvang. Bij voldoende animo (minimaal vier kinderen) zorgen we in samenwerking met Doomijn kinderopvang,  voor een prettige en rustige start van de schooldag.

Overblijven

Op De Vlonder hebben we een continurooster. De kinderen eten hierdoor hun lunch op school. De kinderen zijn op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag* om 14.30 vrij en op woensdag om 12.00.

 

(* de kleuters gaan op vrijdag tot 12.00 naar school)

Buitenschoolse Opvang

Voor de opvang na school, de BSO, hebben we in 2016 het Speel- en leer centrum geopend. Er zijn hier verschillende mogelijkheden: georganiseerde activiteiten, muzieklessen, of gewoon lekker spelen. Het Speel- en leer centrum bevindt zich in hetzelfde gebouw: een vertrouwde omgeving. Na het werk kun je je kind dus gewoon bij de school ophalen.

Wil je meer weten over één van deze mogelijkheden? Laat het ons weten.